Even voorstellen

Mijn naam is Monique Fontijn. Ik woon samen met mijn partner en onze drie jongens in Wageningen.

Sinds 1994 werk ik met veel plezier als kinderfysiotherapeut. Ik deed mijn ervaring op tijdens mijn werk op twee verschillende Mytylscholen (scholen voor kinderen met een lichamelijke beperking) in Zwitserland en Nederland, een revalidatiecentrum en twee eerstelijns praktijken voor kinderfysiotherapie.

 

Sinds 2002 ben ik geregistreerd kinderfysiotherapeut (BIG: 89042967604/ CKR: 31975)Ik ben tevens therapeut sensomotorische integratie  en TOP-therapeut (begeleiding van premature kinderen en hun ouders). 

Ik heb nascholingen gevolgd o.a. op het gebied van kinderrevalidatie, Bobath, Sensomotorische Integratie, Floortime, behandeling van kinderen van 0-2 jaar, diagnostiek en interventie bij asymmetrische zuigelingen, plagiocephalometrie, general movements, babymassage en draagdoekconsult. 

Daarnaast heb ik uitgebreide ervaring met de behandeling van kleuters en schoolkinderen met fijnmotorische problemen en werk ik volgens recent wetenschappelijk onderzoek op het gebied van leren schrijven.

Als ouder volgde ik een Gordontraining, die niet alleen ondersteunend was bij de opvoeding van onze drie jongens, maar die ook vormend bleek voor de omgang en communicatie met kinderen en hun ouders op de praktijk. 

Sinds 2013 ben ik zelf Gordontrainer (licentie opvoeding). Het delen van kennis en vaardigheden van Gordonmethode, het aanreiken van handvatten voor een liefdevolle verbinding tussen ouder en kind, geeft me veel positieve energie.

Zie ook: 

www.sensomotorische-integratie.nl 

www.gordontraining.nl 

www.top-eop.nl