Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie is voor kinderen van 0-18 jaar. Kinderfysiotherapie heeft als doel dat ieder kind zijn/haar motorische mogelijkheden optimaal benut. Plezier in bewegen en een positie gevoel over eigen motorisch kunnen spelen hierbij een centrale rol.  

Kinderen ontwikkelen hun motoriek en zintuigen door te spelen en te bewegen. Een goede sensomotorische ontwikkeling is ook belangrijke voor het ontdekken van de omgeving en materialen, spel met andere kinderen, meedoen met sport en meedoen op school met fijnmotorische activiteiten zoals vouwen, knippen, tekenen en schrijven.

Bij sommige kinderen verloopt de motorische ontwikkeling iets trager of anders. Door observatie en onderzoek breng ik de motorische ontwikkeling in kaart. Ik maak hiervoor gebruik van wetenschappelijk onderbouwde testen en observatie. Als kinderfysiotherapie zinvol is, leg ik in overleg met ouders en andere betrokkenen behandeldoelen vast.

Kinderfysiotherapie voor baby's vindt meestal aan huis plaats. Bij baby’s geef ik advies over hoe ze het beste kunnen worden gedragen en neergelegd en geef ik ouders advies t.a.v. bewegingsspel en oefeningen. Bij peuters oefen ik de sensomotoriek spelenderwijs en geef ik ouders advies over bewegingsspel. Schoolkinderen kunnen vaak al wat gerichter oefenen. 


Kinderfysiotherapie Renkum heeft een ruime  oefenruimte met speciaal op kinderen gericht oefenmateriaal zowel op het gebied van de grove als de fijne motoriek. In de loop der jaren heb ik ook op het gebied van de schrijfmotoriek veel specifiek oefenmateriaal ontwikkeld.

De duur van de behandeling wisselt en kan variëren van een enkelvoudig advies tot een langere periode wekelijkse behandeling.

Vaak is het zinvol om te overleggen en af te stemmen met een pedagogisch medewerker, leerkracht, logopedist, orthopedagoog of arts. Uitwisseling van informatie gebeurt uitsluitend nadat ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

https://dekinderfysiotherapeut.com/

 

De kinderfysiotherapeut

Een kinderfysiotherapeut is een fysiotherapeut die zich na de basisopleiding fysiotherapie nog 4 jaar (deeltijd) gespecialiseerd heeft in het behandelen van kinderen. Kinderfysiotherapeuten staan geregistreerd in het BIG-register (beroepen in de gezondheidszorg) en in het centraal kwaliteitsregister (CKR) van de beroepsvereniging voor (kinder)fysiotherapeuten (KNGF/ NVFK) en zijn verplicht tot het volgen van nascholing. Zelf ben ik daarnaast ook geregistreerd als therapeut sensomotorische integratie en kinderfysiotherapeutisch draagconsulent.

Zie ook:

nvfk.fysionet.nlbigregister.nl, defysiotherapeut.com en sensomotorische-integatie.nl