Samenwerking

Er bestaat een goede samenwerking met de huisartsen in Renkum/ Heelsum, het consultatiebureau, kinder- en revalidatieartsen uit de regio, alsmede met paramedische collega's manueeltherapie, logopedie, ergotherapie en podotherapie. Als gewenst wordt vindt er ook overleg en afstemming plaats met leerkrachten (evt. op school) of betrokken orthopedagogen. Dit altijd na overleg met en instemming van ouders. 

Een speciaal samenwerkingsverband is er binnen het kinderteam:

KINDERTEAM RENKUM: EEN BREDE KIJK OP ONTWIKKELING

Kinderteam Renkum is een samenwerkingsverband van drie ervaren therapeuten:

Lenie Rake, orthopedagoog, Wilma de Vries, logopedist en Monique Fontijn, kinderfysiotherapeut. We bieden begeleiding aan ouders en kinderen met een vraag op één of meerdere ontwikkelingsgebieden.

Samen met ouders kijken we naar hun kind en brengen ontwikkelingsmogelijkheden in kaart en zoeken we samen naar interventies en behandelmogelijkheden die daar op aansluiten. Ook bestaat er de mogelijkheid tot gezamenlijk overleg met school of kinderdagverblijf.

Voordelen kinderteam:
  • Vragen van ouder en kind zijn het uitgangspunt.
  • Directe betrokkenheid van ouders: we kijken samen naar het kind, ouders kunnen bij het onderzoek en de behandeling aanwezig zijn.
  • Korte lijnen tussen therapeuten onderling en met school of dagverblijf.
  • Mogelijkheden tot een observatie op school (uiteraard alleen met toestemming van ouders).
  • Doelstellingen en werkwijzen worden onderling afgestemd.
  • Directe start mogelijk, met een doorgaande lijn van observatie en onderzoek naar behandeling.
  • Onderzoek en behandeling dicht bij huis, op voor kind en ouder praktische tijden