Aanmelding

Aanmelden kan telefonisch of per mail. Er is momenteel geen wachtlijst. 


Verwijzing

U kunt u kind op eigen initiatief aanmelden. Er is geen verwijzing nodig. Dit heet directe toegankelijkheid fysiotherapie; DTF. 
Uitzonderingen: bij een aan-huis-behandeling is wel een verwijzing nodig. Voor een chronische indicatie is er een verwijzing nodig van een specialist (kinderarts, revalidatiearts), bij een klein aantal verzekeraars voldoet een verwijzing van de huisarts. 


Vergoeding

De eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Kinderen zijn voor ziektekosten gratis meeverzekerd op de polis van hun ouders. Er geldt geen eigen risico.

Bij aanvullende verzekeringen wordt daar bovenop vaak meer vergoed (aantal keer of tot een bepaald bedrag). Dit is per verzekering verschillend; het is aan te raden dit na te kijken in de polis. 

Bij een chronische indicatie worden de kosten onbeperkt vergoed. Er is hiervoor een verwijzing van een arts/ specialist nodig. Ik zal met u overleggen als dit van toepassing is.

Kinderfysiotherapie Renkum heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Declaraties worden direct bij de betreffende zorgverzekeraar ingediend.


Afspraak afzeggen

Als een geplande afspraak niet door kan gaan, hoor ik dit graag zo spoedig mogelijk. Op die manier kan ik evt. nog een andere afspraak maken op de geplande tijd of andere werkzaamheden plannen. Als de afspraak korter 24 uur van tevoren afgezegd wordt, kan 75% van het tarief in rekening gebracht worden. Voor een niet nagekomen afspraak (geen afmelding) kan het volledige tarief in rekening gebracht worden.

https://www.defysiotherapeut.com/


 

Bescherming persoonsgegevens

Alle gegevens worden vastgelegd in een elektronisch patientendossier (Intramed) en bewaard binnen een beveiligde omgeving (Vanad/Comvio). Uitwisseling van vertrouwelijke gegevens gebeurt vanaf mei 2018 uitsluitend nog via Zorgmail/ Vanad Enovation. VANAD Enovation voldoet met de ISO 27001, ISO 27799 en NEN 7510 aan de laatste normen van informatiebeveiliging in de zorg.


Delen van gegevens


In het geval van directe toegankelijkheid wordt er altijd een rapportage gestuurd naar de huisarts. Bij verwijzing wordt ook een verslag  gestuurd naar de verwijzend arts. U krijgt hiervan een kopie. Bij overige uitwisseling van informatie wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Rechten, plichten, klachtenregeling

De rechten en plichten van de patient zijn binnen de praktijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patient” van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF/ NPCF).

Ik doe er vanzelfsprekend alles aan om het contact met ouders en kind zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Desondanks zou het kunnen voorkomen dat u ergens ontevreden over bent. Allereerst ga ik hierover graag met u in gesprek.

Mochten we werkelijk niet tot een oplossing komen, kunt u een klacht neerleggen bij de daarvoor ingestelde onafhankelijke klachtencommisie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Klachtencommisie KNGF, Pb. 248, 3800 AE Amersfoort. Tel: 033-4672900. In de praktijk zijn hierover ook folders aanwezig. In een zeer ernstig geval kunt u de situatie voorleggen aan het regionaal tuchtcollege. 


Kwaliteitsmeting

Ik stel het zeer op prijs als u me wilt helpen de dienstverlening binnen de praktijk te verbeteren. U kunt dit doen door deelname aan een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd door Fysio Prestatiemonitor (Qualizorg). U krijgt (tenzij u hiertegen bezwaar heeft) na afsluiting van de behandeling digitaal een vragenlijst toegestuurd die circa 6 minuten in beslag neemt. Anonimiteit en vertrouwelijke omgang met de gegevens worden gewaarborgd door Qualizorg.

Over het jaar 2019 kreeg de praktijk de algemene beoordeling (schaal 1-10): 9,00. Subonderdelen (score op schaal 1-5 sterren): Contact: 5 sterren. Behandelplan: 5 sterren. Praktijk: 4,5 ster. Net Promotorscore (schaal -100 tot +100): +71.