Welkom op de site van Kinderfysiotherapie Renkum


Kinderfysiotherapie is bedoeld voor kinderen van 0-18 jaar. Een kind leert middels kinderfysiotherapie spelenderwijs zijn/haar motorische mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Plezier in bewegen en een positief gevoel over eigen motorisch kunnen staan daarbij een centraal. Meer informatie vind je onder het kopje "kinderfysiotherapie".

Ik ben geregistreerd kinderfysiotherapeut (BIG: 89042967604/ CKR: 31975) en werk sinds 1994 met veel plezier als fysiotherapeut met kinderen. Ik ben tevens therapeut sensomotorische integratie. Lees meer onder het kopje "wie"

Kinderfysiotherapie Renkum beschikt over een ruime, kindvriendelijk ingerichte oefenruimte met speciaal op kinderen gericht en uitdagend oefenmateriaal. De praktijk doet mee met kwaliteitsbeoordeling via de Fysio Prestatie Monitor en scoorde in 2019 scoorde een 9,0. Subonderdelen (score op schaal 1-5 sterren): Contact: 5 sterren. Behandelplan: 5 sterren. Praktijk: 4,5 ster.

Je kunt bij Kinderfysiotherapie Renkum terecht met alle vragen op het gebied van motoriek bij kinderen, zoals: een voorkeurshouding/ plagiocephalie bij een baby, laat bereiken van motorische mijlpalen zoals omrollen, kruipen of lopen of moeite met motorisch spel (rennen, springen, klimmen, vangen). Kinderen met DCD, ASS of ADHD ondervinden vaak problemen op het gebied van de (senso)motoriek en kunnen veel baat hebben bij kinderfysiotherapie. Er is in de praktijk ook uitdagend oefenmateriaal aanwezig voor het verbeteren van fijnmotorische vaardigheden als knopen dichtmaken, veters strikken, vouwen, knippen, kleuren en schrijven.

De afgelopen 25 jaar heb ik ruim ervaring opgedaan in het begeleiden van kinderen met een motorische beperking (zoals een cerebrale parese, spierziekte of een syndroom waarbij bekend is dat de motorische ontwikkeling langzamer of anders verloopt). Ook voor revalidatie na een botbreuk, sportblessures, of voor het opbouwen van kracht en conditie na een periode van ziekte of inactiviteit kun je terecht bij Kinderfysiotherapie Renkum. Daarnaast kun je terecht met vragen op het gebied van houdingsopbouw en lichaamsbewustzijn/ ademhaling. Zie ook de kopjes "voor wie", "0-2 jaar" en "specialisaties".

Onder het kopje "vergoeding" kun je lezen in welke gevallen er een verwijzing nodig is en hoeveel behandelingen vergoed worden door de zorgverzekeraar. Daarnaast vindt je er informatie over de bescherming van de persoonsgegevens, klachtenregeling en kwaliteitsmeting

Openingstijden: ma 9.00-20.00 u, di 9.00-11.00 u, wo 9.00-20.00 u, vr 8.30-17.00 u. Er is geen wachtlijst.

Gordontrainingen

Naast mijn werkzaamheden als kinderfysiotherapeut geef ik Gordon┬«trainingen voor ouders. De trainingen zijn bedoeld voor ouders met kinderen van 0-18 jaar die de relatie met hun kind willen verbeteren en verdiepen. In de trainingen leer je op een andere manier naar het gedrag van je kind(eren) kijken. Je leert en oefent er communicatievaardigheden, die de basis vormen voor een liefdevolle en respectvolle opvoeding. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje Gordon en op de website www.opvoedenmetdegordonmethode.nl.