Welkom op de site van Kinderfysiotherapie Renkum

Kinderfysiotherapie is bedoeld voor kinderen van 0-18 jaar. Een kind leert er spelenderwijs zijn/haar motorische mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Plezier in bewegen en een positief gevoel over eigen motorisch kunnen spelen daarbij een centrale rol. Meer informatie kunt u vinden onder het kopje Kinderfysio.

U kunt bij Kinderfysiotherapie Renkum terecht met alle vragen op het gebied van motoriek bij kinderen, zoals: een voorkeurshouding bij een baby (waarbij vaak ook een plagiocephalie), een kindje dat laat is met omrollen, kruipen of lopen, of een kleuter/ schoolkind dat moeite heeft met motorisch spel of sport. Bij Kinderfysiotherapie Renkum is ook veel kennis en oefenmateriaal aanwezig voor het verbeteren van fijnmotorische vaardigheden en schrijfproblemen.  

Veel kinderen DCD, ADHD  of ASS ondervinden problemen op het gebied van de (senso)motoriek en kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie. Ik heb ruim ervaring in het begeleiden van kinderen met een motorische beperking (zoals een cerebrale parese, spierziekte of een syndroom waarbij bekend is dat de motorische ontwikkeling langzamer of anders verloopt.

Kinderfysiotherapie kan daarnaast helpen bij verbeteren van de houdingsopbouw, controleren van de ademhaling en leren ontspannen. Ook voor revalidatie na een botbreuk, bepaalde sportblessures, of voor het opbouwen van kracht en conditie na een periode van ziekte of inactiviteit kunt u terecht bij Kinderfysiotherapie Renkum. Zie ook het kopje wanneer.


Ik ben geregistreerd kinderfysiotherapeut en werk sinds 1994 met veel plezier als fysiotherapeut met kinderen (lees meer onder het kopje wie). Ik ben tevens therapeut sensomotorische integratieKinderfysiotherapie Renkum beschikt over een ruime, kindvriendelijk ingerichte oefenruimte met speciaal op kinderen gericht oefenmateriaal. 

Onder het kopje vergoeding kunt u lezen in welke gevallen er een verwijzing nodig is, hoeveel behandelingen vergoed worden door de zorgverzekeraar en hoe er zorg gedragen wordt voor de bescherming van de persoonsgegevens van uw kind. Daarnaast vindt u er informatie over de klachtenregeling en kwaliteitsmetingKinderfysiotherapie Renkum doet mee met kwaliteitsbeoordeling via de Fysio Prestatie Monitor. Over het jaar 2015 kreeg de praktijk de algemene beoordeling: 9,00 (schaal 1-10). Over 2016 scoorde de praktijk een 9,1. Subonderdelen (score op schaal 1-4): informatievoorziening: 3,96. Bejegening: 3,92. Participatie & therapietrouw: 3,75. Verwachtingsmanagement behandelproces: 3,43.

Gordontrainingen

Naast mijn werkzaamheden als kinderfysiotherapeut geef ik Gordon┬«trainingen voor ouders. De trainingen zijn bedoeld voor ouders met kinderen van 0-18 jaar die de relatie met hun kind willen verbeteren en verdiepen. In de trainingen leer je op een andere manier naar het gedrag van je kind(eren) kijken. Je leert en oefent er communicatievaardigheden, die de basis vormen voor een liefdevolle en respectvolle opvoeding. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje Gordon en op de website www.opvoedenmetdegordonmethode.nl.