Welkom op de site van Kinderfysiotherapie Renkum

U kunt bij Kinderfysiotherapie Renkum terecht met alle vragen op het gebied van motoriek bij kinderen. U kunt hierbij denken aan een baby met een voorkeurshouding (waarbij vaak ook een vervorming van het hoofdje; een zogenaamde plagiocephalie), een kind dat laat is met omrollen, kruipen of lopen, of een kleuter/ schoolkind dat moeite heeft met motorisch spel of sport.

Bij Kinderfysiotherapie Renkum is ook veel kennis en oefenmateriaal aanwezig voor het verbeteren van fijnmotorische vaardigheden en schrijfproblemen.  

Veel kinderen DCD, ADHD  of met een vorm van autisme (PDD-nos) ondervinden problemen op het gebied van de (senso)motoriek en kunnen baat hebben bij kinderfysiotherapie. 

Ik heb daarnaast ook ruim ervaring in het begeleiden van de motorische ontwikkeling van kinderen met een motorische beperking zoals kinderen met een cerebrale parese, een spierziekte of een syndroom waarvan bekend is dat de motorische ontwikkeling langzamer of anders verloopt (bijv. Syndroom van Down).

Kinderfysiotherapie kan daarnaast helpen bij een probleem in de lichaamshouding en bij het opbouwen van kracht en conditie na een periode van ziekte of inactiviteit. Zie ook het kopje wanneer.

Kinderfysiotherapie Renkum beschikt over een ruime oefenruimte met speciaal op kinderen gericht oefenmateriaal. Kinderfysiotherapie is bedoeld voor kinderen van 0-18 jaar. Een kind leert er spelenderwijs zijn/haar motorische mogelijkheden zo optimaal mogelijk te benutten. Plezier in bewegen en een positief gevoel over eigen motorisch kunnen spelen daarbij een centrale rol. Meer informatie kunt u vinden onder het kopje Kinderfysiotherapie.

Ik ben geregistreerd kinderfysiotherapeut en werk sinds 1994 met veel plezier als fysiotherapeut met kinderen (lees meer onder het kopje wie). Ik ben tevens therapeut sensomotorische integratie.

Op de site vindt u ook belangrijke informatie over vergoeding door de zorgverzekeraar (de eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering). Er is momenteel geen wachtlijst.

Kinderfysiotherapie Renkum doet mee met kwaliteitsbeoordeling via de Fysio Prestatie Monitor. Over het jaar 2015 kreeg de praktijk de algemene beoordeling: 9,00 (schaal 1-10). Subonderdelen (score op schaal 1-4): Informatievoorziening: 3,85. Bejegening: 3,9. Participatie & therapietrouw: 3,73. Verwachtingsmanagement behandelproces: 3,57. Over de eerste 5 maanden van 2016 scoorde de praktijk een 9,14. Subonderdelen (score op schaal 1-4): informatievoorziening: 3,96. Bejegening: 3,92. Participatie & therapietrouw: 3,75. Verwachtingsmanagement behandelproces: 3,43.


Babymassage, peutergym

Onder het kopje baby/peuter, vindt u ook informatie over de cursussen babymassage en peutergym.

Workshop voor leerkrachten

Voor leerkrachten van groep 1,2 en 3 geef ik de workshop sensomotoriek.

Gordontrainingen

Naast mijn werkzaamheden als kinderfysiotherapeut geef ik Gordon┬«trainingen voor ouders. De trainingen zijn bedoeld voor ouders met kinderen van 0-18 jaar die de relatie met hun kind willen verbeteren en verdiepen. In de trainingen leer je op een andere manier naar het gedrag van je kind(eren) kijken. Je leert en oefent er communicatievaardigheden, die de basis vormen voor een liefdevolle en respectvolle opvoeding.