Voorkeurshouding zuigelingen:

Bij zuigelingen met een voorkeurshouding, ontstaat vaak ook een afvlakking van het schedeltje; een plagiocephalie (of brachycephalie). Ik geef ouders advies t.a.v. oefenen met en positioneren van hun kindje. Hoe eerder de start met kinderfysiotherapie, des te korter de behandeling en des te vlotter het herstel verloopt. Belangrijk is dat ouders vervolgens de oefeningen dagelijks uitvoeren om de wervelkolom soepel te maken en houden. De vorm van het schedeltje normaliseert na verdwijnen van de voorkeurshouding geleidelijk gedurende de snelle groei van het schedeltje in het eerste levensjaar. Middels twee (of soms drie) plagiocephaliemetingen volgen we de ontwikkeling van de vorm van het schedeltje.


Nascholing:

Zuigelingenasymmetrie; plagiocephalometrie, diagnostiek en interventie, deel 1 en 2; EKWIP, Veghel


Als de vroegmotorische ontwikkeling wat minder vlot of anders verloopt:

Vaak is er geen of niet direct een duidelijke oorzaak te benoemen voor het minder vlot verlopen van de sensomotorische ontwikkeling. Het kan dan zinvol zijn om de (senso)motorische ontwikkeling in kaart te brengen en een periode te volgen. Spelenderwijs sluiten we aan bij de ontwikkeling en het spel van het kind en maken we nieuwe ervaringen en ontwikkelingsstapjes mogelijk. Samen kijken we naar dat wat het kind al kan en bouwen hier op voort. Waar nodig passen we de omgeving wat aan (bijv. wandelwagen, badje, stoel, speelgoed).

Bij kinderen met een syndroom (zoals bijv.  Downsyndroom) of een cerebrale parese verloopt de (senso)motorische ontwikkeling vaak wat anders of vertraagd. Ook een vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en/of achterblijven van de groei kunnen zorgen voor een (tijdelijk?) minder vlot verlopende motorisch ontwikkeling. 
Billenschuiven:

Voor de motorische ontwikkeling is kruipen een belangrijke vaardigheid: het bevordert schouder- en heupstabiliteit en samenwerking tussen linker- en rechterlichaamshelft. Als een kind niet kruipend maar schuivend op de billen voortbeweegt, kan het zinvol zijn om te bekijken of hier een onderliggende oorzaak voor aan te wijzen is (zoals bijv. een wat lagere spierspanning of een gevoelig evenwichtsorgaan). 
Billenschuivers bewegen vaak minder gevarieerd en lopen meestal wat later dan gemiddeld. Met spel- en bewegingsmateriaal nodigen we een kindje uit tot meer variatie in houding en beweging.

Nascholingen:
  • Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen Kinderen 0-2 jaar (FOK) modules 1, 2 en 5; SBOK, Maastricht. 
  • General Movements (G.M.), UMC Groningen (observatie kwaliteit van bewegen 0-3 mnd.) 
  • Infant Motor Profile (IMP), UMC Groningen. (observatie van kwaliteit van bewegen 3-18 mnd.). 
  • Floortime; Pro Education, Delft. (een contact- en ontwikkelingsgerichte methode).
    https://www.specialplay.nl
  • Babymassage en inbakeren; Yvlo, Bodegraven.
  • Kinderfysiotherapeutisch draagconsulent; Zorgdragen Opleidingen, Zwolle (draagdoekadvies)
    https://www.zorg-dragen.nl

 


 


Prematuriteit; het TOP-programma

ToP staat voor “Transmurale Ontwikkelingsondersteuning voor Prematuur geboren kinderen en hun ouders.” ToP is een preventief interventieprogramma dat ouders en hun vroeg geboren kind ondersteunt na ontslag uit het ziekenhuis.

Het programma is er voor kinderen geboren onder de 32 weken en / of geboren met een geboortegewicht kleiner dan 1500 gram en heeft tot doel dat ouders met plezier en zelfvertrouwen de ontwikkeling van hun baby kunnen begeleiden, zodat het kind zich op een ontspannen en optimale manier kan ontwikkelen.

De begeleiding vindt plaats tijdens 12 huisbezoeken gedurende het eerste levensjaar door hiervoor opgeleide kinderfysiotherapeuten. De TOP-kinderfysiotherapeut ondersteunt ouders bij het herkennen en begrijpen van de signalen van hun kind en om responsief te reageren op de behoeften van hun kind.

Samen met de TOP-therapeut observeren ouders hun kind en bekijken wat het allemaal al laat zien en waar het aan toe is in zijn of haar ontwikkeling. Ook heel jonge kinderen laten al veel zien door lichaamstaal. Of een kind toe is aan rust en ondersteuning of juist aan een nieuwe uitdaging, is te merken door te letten op bijv. ademhaling, kleur, spierspanning, bewegingen, gezichtsuitdrukking en de manier van aandacht richten/ initiatief tot interactie.

Vroeggeboren kinderen kunnen vaak wat extra hulp gebruiken bij het omgaan met alle prikkels uit de omgeving en bij het reguleren van hun reacties op die omgevingsprikkels. Ouders kunnen ze hierbij steunen en kunnen helpen om contact te maken en aandacht te richten. Als ouders goed kunnen afstemmen op de behoeften van hun kind, kan het kind op een actieve en ontspannen manier meedoen bij de dagelijkse activiteiten. Doordat een kind zich begrepen en gesteund voelt, groeit de vertrouwensband tussen ouder en kind. Dit is de basis waarop een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Na 10 van de 12 huisbezoeken volgt een verslagje met foto’s, waarin de sterke kanten van het kind nog een keer beschreven worden en waarin ouders nog een keer kunnen nalezen hoe ze de initiatieven van hun kind kunnen ondersteunen.

De begeleiding wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. Het landelijke expertisecentrum ontwikkeling prematuren (EOP-nl) is verantwoordelijk voor het Top-programma en het borgen van de kwaliteit. Zie voor meer informatie ook: https://www.top-eop.nl

Nascholing:

TOP-EOP: Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren, AMC, Amsterdam).