0-2 jarigen

Tijdens mijn werk in verschillende eerstelijnspraktijken deed ik de afgelopen 20 jaar ervaring op met zuigelingen en dreumessen met een ontwikkelingsachterstand en begeleiding van hun ouders. 

Nascholingen:

-          Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen Kinderen 0-2 jaar (FOK) modules 1, 2 en 5; SBOK, Maastricht.

-          General Movements (G.M.) en Infant Motor Profile (IMP), UMC Groningen. (observatie van kwaliteit van bewegen).

-          Babymassage en inbakeren; Yvlo, Bodegraven.

-          Kinderfysiotherapeutisch draagconsulent; Zorgdragen Opleidingen, Zwolle (draagdoekadvies)

-          Floortime; Pro Education, Delft. (een contact- en ontwikkelingsgerichte methode).

-          In september 2020 start ik de TOP-opleiding. Hierin wordt ik opgeleid om ouders van zeer vroeg geboren kinderen (< 32 weken of < 1500 g.) te begeleiden bij het inspelen op signalen en behoeften van hun kind. 


 

Voorkeurshouding zuigelingen

Bij zuigelingen met een voorkeurshouding, komt vaak gelijktijdig een afvlakking van het schedeltje (een plagiocephalie) voor. Ik geef ouders advies t.a.v. (actief en geleid actief oefenen met en positioneren van hun kindje. Belangrijk is dat ouders vervolgens de oefeningen dagelijks uitvoeren om de wervelkolom soepel te maken en houden. Middels twee of drie plagiocephaliemetingen volgen we de vorm van het schedeltje. De vorm van het schedeltje normaliseert na verdwijnen van de voorkeurshouding geleidelijk gedurende de snelle groei van het schedeltje in het eerste levensjaar. Nascholing:

-          Zuigelingenasymmetrie; plagiocephalometrie, diagnostiek en interventie, deel 1 en 2; EKWIP, Veghel