De Gordon®methode: opvoeden met wederzijds respect.

Thomas Gordon (ontwikkelingspsycholoog, 3 maal genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede) heeft zijn ideeën over opvoeding uitgewerkt tot een praktisch toepasbare methode, waarin hij gebruik maakt van een aantal vaardigheden die je je eigen kunt maken door er veel mee te oefenen:

 • Bekijken van gedrag zonder te oordelen.
 • Naar je kind luisteren, zodat het zich gehoord en gerespecteerd voelt.
 • Duidelijk zijn voor je kind.
 • Je eigen grenzen aangeven, je kind hierbij in zijn/ haar waarde latend.
 • Problemen oplossen in onderling overleg.
 • Omgaan met verschil in waardeoordelen.

Gordon ziet opvoeden als iets anders dan het sturen van gedrag middels straffen en belonen. Met de Gordonmethode geef je je kind belangrijke sociaal-emotionele vaardigheden mee die het nodig heeft om uiteindelijk zelfstandig de wereld in te gaan:

 • Een positief zelfbeeld. 
 • Grenzen op een goede manier aan kunnen geven. 
 • Bewustzijn van de behoefte van anderen en mogelijkheden om gedrag daarop aan te passen.
 • Verantwoordelijkheid nemen en eigen oplossingen vinden.

Meer lezen?


 

De Gordon®trainingen

De trainingen zijn bedoeld voor ouders (lees ook: pleeg-, adoptie-, stief- en grootouders) van kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar, die de band met hun kind willen verbeteren en verstevigen.

Tijdens de trainingen worden de basisvaardigheden besproken en vooral ook veel geoefend. Tijdens de trainingen wordt gewerkt met herkenbare voorbeelden en er is veel ruimte om eigen situaties in te brengen. De stof wordt ondersteund door een werkboek en een boek naar keuze.

Inhoud:

Gedrag bekijken zonder oordeel, versterken van de band met je kind, voorkomen van conflicten, invoelend luisteren, grenzen aangeven, duidelijk zijn, conflicten oplossen, omgaan met verschil in waarden. 

Geplande cursusssen:

 • Gordontraining: 8 donderdagavonden 19.30- 22.00.
  Start 18 november 2021
 • Introductie Gordonmethode: donderdagavond 4 november 2021
 • Verdiepings-/ opfrisbijeenkomst (voor oud-cursisten): donderdagavond 30 januari 19.30-22.00

Interesse, maar schikt bijv. de datum niet? Neem even contact op; bij voldoende belangstelling is het ook mogelijk de trainingen op een andere dag of locatie te geven. Bij gezamenlijke aanmelding van een groep van 5 of meer ouders geldt een gereduceerd tarief.

Kosten:

Totale cursus (inclusief werkboek en boek): € 250,-. Introductieavond: € 30,-. Verdiepingsavond: € 25,-.

Als je samen kinderen opvoedt, is het zeker een overweging waard om samen de trainingen te volgen. Partners betalen de helft van de prijs.  

Ben je gemotiveerd om de cursus te volgen, maar zijn er financiële beperkingen, neem dan zeker even contact op.     

Aanmelding:

info@opvoedenmetdegordonmethode.nl, of 0317-356028.

Meer weten?

Voor meer informatie verwijs ik ook graag naar mijn site: http://www.opvoedenmetdegordonmethode.nl


NB: De Stichting NET is als enige in Nederland en Vlaanderen bevoegd tot het opleiden van Gordon® Communicatie trainers en het afgeven van licenties. Daarmee waarborgt zij de kwaliteit van de trainingen.