Kinderteam Renkum

Een brede kijk op ontwikkeling


Het kinderteam

Kinderteam Renkum is een samenwerkingsverband van drie ervaren therapeuten:

Lenie Rake, orthopedagoog, Wilma de Vries, logopedist en Monique Fontijn, kinderfysiotherapeut. We bieden begeleiding aan ouders en kinderen met een vraag op één of meerdere ontwikkelingsgebieden.

Samen met ouders kijken we naar hun kind en brengen ontwikkelingsmogelijkheden in kaart en zoeken we samen naar interventies en behandelmogelijkheden die daar op aansluiten. Ook bestaat er de mogelijkheid tot gezamenlijk overleg met school of kinderdagverblijf.

 

Voordelen kinderteam:

  • Vragen van ouder en kind zijn het uitgangspunt.
  • Directe betrokkenheid van ouders: we kijken samen naar het kind, ouders kunnen bij het onderzoek en de behandeling aanwezig zijn.
  • Korte lijnen tussen therapeuten onderling en met school of dagverblijf.
  • Mogelijkheden tot een observatie op school (uiteraard alleen met toestemming van ouders).
  • Doelstellingen en werkwijzen worden onderling afgestemd.
  • Directe start mogelijk, met een doorgaande lijn van observatie en onderzoek naar behandeling.
  • Onderzoek en behandeling dicht bij huis, op voor kind en ouder praktische tijden

 

Ieder therapeut is gespecialiseerd in een eigen ontwikkelingsgebied:

 

Orthopedagoog:

De orthopedagoog, Lenie Rake, kan hulp bieden bij ontwikkelingsvragen bij kinderen/jongeren en bij opvoedingsvragen van ouders/verzorgers bijv. betreffende sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, omgaan met gevoelens (angst,boosheid). De hulp kan bestaan uit onderzoek (bijv. onderzoek van de intelligentie en/of van de sociaal-emotionele ontwikkeling), behandeling/begeleiding en advisering aan ouders en leerkracht.

 

Logopedist:

De logopedist, Wilma de Vries, kan hulp bieden bij alle vragen omtrent de spraak-taalontwikkeling, mondgewoonten (slikken, eten), ademhaling, stemproductie,  luisterhouding en schoolse vaardigheden omtrent lezen, spelling, aandacht en werkgeheugen.

 

Kinderfysiotherapeut:

De kinderfysiotherapeut, Monique Fontijn, kan hulp bieden bij vragen op het gebied van de grove motoriek (vaardigheden als lopen, springen, klimmen, vangen), de fijne motoriek (vaardigheden als knippen, vouwen en schrijven), de zintuiglijke prikkelverwerking (omgaan met evenwichtsprikkels, tastprikkels, reactie op bewogen worden) en de gevolgen hiervan voor  het dagelijks handelen en functioneren.

 

 

 

Verwijzing en kosten:

 Kinderfysiotherapie en logopedie worden vergoed door de zorgverzekering. Zij zijn beide direct toegankelijk. Orthopedagogische hulp wordt vergoed door de gemeente Renkum na een verwijzing van de huisarts of jeugdarts.

 

 

Aanmelding:

Ouders kunnen hun kind aanmelden bij een van de teamleden. We sturen dan een korte vragenlijst en maken een planning voor een eerste observatie/ onderzoek.

 

                                                          

 

Kinderfysiotherapie Renkum

Achterdorpsstraat 12

6871 BD Renkum

www.kinderfysiotherapierenkum.nl

0317-356028

[email protected]

 

 

 

Logopedie: Wilma de Vries,

Molenweg 24,

6871 CX Renkum.

www.logopedie-oosterbeekrenkum.nl

Tel: 026-33357434.

[email protected].