Sensomotoriek: kinderen bekijken vanuit een ander         perspectief.

 

Sensomotoriek duidt op de samenwerking tussen bewegen en het opdoen van zintuigelijke informatie. Bij kleuters vormt de sensomotoriek een centrale rol binnen de totale ontwikkeling. Kleuters leren vooral nog spelenderwijs en door te bewegen en door het opdoen en modelleren van zintuigelijke informatie.

Een goede sensomotorische ontwikkeling is een belangrijke bouwsteen voor de start in groep 3. Het ondersteunt de ontwikkeling van een positief zelfbeeld en de weerbaarheid. Een goede ontwikkeling van lichaamsbesef, lateralisatie en fijne motoriek is bovendien basisvoorwaarde voor een stabiele zithouding en het leren schrijven. In de workshops wordt hier uitgebreid op ingegaan.

 

 

Workshops voor leerkrachten:

 

1.       Basis: motoriek en zintuigelijke prikkelverwerking:

·         Wat is sensomotoriek?

·         Welke zintuigen spelen een rol bij motorisch leren?

·         Wat is de functie van de zintuigelijke waarneming?

·         Zintuigelijke waarneming en alertheid.  

2.       Sensomotoriek bij kleuters:

·         Verdieping in de rol die de sensomotorische ontwikkeling speelt in de totale ontwikkeling bij kleuters en in (de voorbereiding op) het schoolse leren. 

·         Is de leerling wat betreft sensomotorische ontwikkeling klaar voor groep 3?

·         Bewuster toepassen van activiteiten en materialen die de sensomotorische ontwikkeling en de ontwikkeling van de fijne motoriek en het (beginnend) schrijven ondersteunen.

·         Op de hoogte zijn van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. schrijven en de implicaties hiervan voor het schrijfonderwijs.

3.       Een anders verlopende sensomotorische ontwikkeling:

·         Herkennen van aspecten van een anders verlopende sensomotorische ontwikkeling.

·         Inzicht in het verloop van de sensomotorische ontwikkeling bij kinderen met DCD, Autisme of AD(H)D.

·         Omgaan met gedrag dat wordt veroorzaakt door problemen in de sensomotorische integratie.