Als de motorische ontwikkeling anders of minder vlot verloopt:

Een vroeggeboorte, een laag geboortegewicht en/of achterblijven van de groei kunnen zorgen voor een (tijdelijk?) minder vlot verlopende motorisch ontwikkeling. Bij kinderen met een bepaald syndroom (zoals bijv.  Downsyndroom) verloopt de (senso)motorische ontwikkeling meestal ook anders en/ of vertraagd. Vaak ook is er niet direct een duidelijke oorzaak te benoemen voor het minder vlot verlopen van de sensomotorische ontwikkeling.

Bij al deze kinderen is het zinvol om de (senso)motorische ontwikkeling in kaart te brengen en een periode te volgen. Spelenderwijs sluiten we aan bij de ontwikkeling en het spel van het kind en maken we nieuwe ervaringen en ontwikkelingsstapjes mogelijk. Samen kijken we naar dat wat het kind al kan en bouwen hier op voort. Waar nodig passen we de omgeving wat aan (bijv. wandelwagen, badje, stoel, speelgoed).

Vaak volgen deze kinderen een eigen stijgende ontwikkelingslijn. Soms is het verloop van de ontwikkeling aanleiding om met de jeugdarts of huisarts te overleggen of een kinderarts te consulteren. De kinderarts kan evt. bepalen of er aanvullend onderzoek nodig/ gewenst is.Billenschuiven:

Sommige kinderen verkennen de omgeving niet middels tijgeren en kruipen, maar middels billenschuiven (symmetrisch of asymmetrisch, middels hoppen of met arminzet). Voor de motorische ontwikkeling is kruipen echter wel een belangrijke vaardigheid: het bevordert schouder- en heupstabiliteit en samenwerking tussen linker- en rechterlichaamshelft. Als een kind niet kruipend maar schuivend op de billen voortbeweegt, is het vaak zinvol om te bekijken of hier een onderliggende oorzaak voor aan te wijzen is (zoals bijv. een lage spierspanning of een gevoelig evenwichtsorgaan). Billenschuivers lopen vaak later dan gemiddeld.

Nascholingen:
  • Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen Kinderen 0-2 jaar (FOK) modules 1, 2 en 5; SBOK, Maastricht. 
  • General Movements (G.M.), UMC Groningen (observatie kwaliteit van bewegen 0-3 mnd.) 
  • Infant Motor Profile (IMP), UMC Groningen. (observatie van kwaliteit van bewegen 3-18 mnd.). 
  • Floortime; Pro Education, Delft. (een contact- en ontwikkelingsgerichte methode).
    https://www.specialplay.nl
  • Babymassage en inbakeren; Yvlo, Bodegraven.
  • Kinderfysiotherapeutisch draagconsulent; Zorgdragen Opleidingen, Zwolle (draagdoekadvies)
    https://www.zorg-dragen.nl


 


 


Prematuriteit; het TOP-programma

Het TOP-programma steunt ouders van zeer vroeg geboren kinderen (geboorte voor 32 weken zwangerschap of een geboortegewicht van minder dan 1500 g.) gedurende een jaar na thuiskomst om met plezier en zelfvertrouwen de ontwikkeling van hun vroeggeboren kind te begeleiden.

Een vroeggeboorte is een emotioneel zeer heftige gebeurtenis voor ouders en kind. Een vroeggeboren kindje kan extra gevoelig zijn voor alle prikkels uit de omgeving. Het gedrag van het kindje kan wat lastiger te duiden zijn en het kan wat meer moeite hebben om contact te maken en aandacht te richten. Bij thuiskomst moet het wennen aan de nieuwe omgeving en dagelijkse routine.

Het top-programma ondersteunt ouders om bij thuiskomst op een positieve manier in te spelen op behoeften van hun kindje. Samen kijken we naar lichaamstaal en signalen van het kindje tijdens dagelijkse activiteiten zoals verluieren, voeden, contact maken en spelen en ontdekken we wanneer het kindje wat extra steun kan gebruiken of wanneer het toe is aan wat meer uitdaging.

Het Topprogramma bestaat uit 12 huisbezoeken gedurende het eerste levensjaar en wordt volledig vergoed door de zorgverzekering. Uitgebreide informatie over het TOP-programma is te vinden op: https://www.top-eop.nl

Nascholing:

In september 2020 ben ik gestart met de TOP-opleiding (EOP: Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren, AMC, Amsterdam) en hoop deze in juli 2021 af te ronden.


Voorkeurshouding zuigelingen:

Bij zuigelingen met een voorkeurshouding, ontstaat vaak ook een afvlakking van het schedeltje; een plagiocephalie (of brachycephalie). Ik geef ouders advies t.a.v. oefenen met en positioneren van hun kindje. Hoe eerder de start met kinderfysiotherapie, des te korter de behandeling en des te vlotter het herstel verloopt. Belangrijk is dat ouders vervolgens de oefeningen dagelijks uitvoeren om de wervelkolom soepel te maken en houden. De vorm van het schedeltje normaliseert na verdwijnen van de voorkeurshouding geleidelijk gedurende de snelle groei van het schedeltje in het eerste levensjaar. Middels twee (of soms drie) plagiocephaliemetingen volgen we de ontwikkeling van de vorm van het schedeltje.

Nascholing:

Zuigelingenasymmetrie; plagiocephalometrie, diagnostiek en interventie, deel 1 en 2; EKWIP, Veghel