0-2 jarigen - nieuw

Tijdens mijn werk in verschillende eerstelijnspraktijken deed ik de afgelopen 20 jaar ervaring op met zuigelingen en dreumessen met een ontwikkelingsachterstand en begeleiding van hun ouders. Nascholing volgde ik op het gebied van observatie van kwaliteit van bewegen (wat iets zegt over de ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel), babymassage en dragen.


Babymassage

Babymassage is een fijne en ontspannende activiteit om samen te doen. Het kan een waardevolle bijdrage leveren aan het opbouwen van de band met je kind. Massage geeft je kind bevestiging, veiligheid en ontspanning en draagt bij aan het ontwikkelen van het lichaamsbesef van je kind.


Dragen:

Baby's die veel gedragen worden, zijn ontspannen: de geur en de hartslag van de ouder spelen daar een belangrijke rol bij. Door het contact, komen er hormonen vrij bij de baby en bij de moeder, die helpen bij de hechting tussen ouder en kind.
Tijdens het dragen maakt de baby op een prettige en vertrouwde manier kennis met de wereld. Baby’s leren veel door te kijken naar de reactie van de ouder op verschillende mensen en situaties. Als het even te druk wordt of niet prettig voelt, kan de baby gemakkelijk bij de ouder wegkruipen.

De kikkerhouding is de natuurlijke houding voor een baby en heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de heupen. De bewegingen die de ouder maakt tijdens het dragen helpen de baby om te oefenen met stabiliteit en evenwicht.

Dragen kan ook toegepast worden in bijzondere situaties zoals bij kinderen met syndromale afwijkingen of bij baby's die prematuur geboren zijn of. Dragen kan als verlengde beschouwd worden van het buidelen bij prematuren. Omdat het hoofdje van de baby minder op een matrasje, wipstoel of maxicosi ligt wanneer het gedragen wordt, kan dragen ook worden ingezet bij plagiocephalie.

Nascholingen:

-          Fysiotherapie en Ontwikkelingsstoornissen Kinderen 0-2 jaar (FOK) modules 1, 2 en 5; SBOK, Maastricht.

-          General Movements (G.M.) en Infant Motor Profile (IMP), UMC Groningen. (observatie van kwaliteit van bewegen).

-          Babymassage en inbakeren; Yvlo, Bodegraven.

-          Kinderfysiotherapeutisch draagconsulent; Zorgdragen Opleidingen, Zwolle (draagdoekadvies). https://www.zorg-dragen.nl/

-          Floortime; Pro Education, Delft. (een contact- en ontwikkelingsgerichte methode). https://www.specialplay.nl/


Voorkeurshouding zuigelingen

Bij zuigelingen met een voorkeurshouding, komt vaak gelijktijdig een afvlakking van het schedeltje (een plagiocephalie) voor. Ik geef ouders advies t.a.v. (actief en geleid actief oefenen met en positioneren van hun kindje. Belangrijk is dat ouders vervolgens de oefeningen dagelijks uitvoeren om de wervelkolom soepel te maken en houden. Middels twee of drie plagiocephaliemetingen volgen we de vorm van het schedeltje. De vorm van het schedeltje normaliseert na verdwijnen van de voorkeurshouding geleidelijk gedurende de snelle groei van het schedeltje in het eerste levensjaar. Nascholing:

-          Zuigelingenasymmetrie; plagiocephalometrie, diagnostiek en interventie, deel 1 en 2; EKWIP, Veghel. www.ekwip.nl 


 


In september 2020 start ik de TOP-opleiding. Hierin word ik opgeleid om ouders van zeer vroeg geboren kinderen (< 32 weken of < 1500 g.) te begeleiden bij het inspelen op signalen en behoeften van hun kind.

www.top-eop.nl